donderdag 17 juli 2014

Mijn Relatie Redden van - Langs Elkaar Heen Leven

Langs elkaar heen leven
"Mijn Relatie redden van...?" is een serie van 10 blogs over relatieproblemen die veel voorkomen. Aan de orde komen: waar begin jeslechte communicatieruzieseenzaamheid, weinig seks, sleur, langs elkaar heen leven, irritaties, ontrouw en discussies. Vandaag de zevende: langs elkaar heen leven. De voorbeelden in dit blog zijn slechts een fractie uit de relatiepraktijk. Lees het boek de Relatieballon als je wilt leren hoe je je relatie in TOP-conditie houdt. Zie de site voor de niet-goed-geld-terug garantie.
In dit blog:

Download ebook de Relatieballon
Download e-Book
 • Eenzaamheid versus Langs elkaar heen Leven
 • Kenmerken van Langs elkaar heen Leven
 • Druk, druk, druk
 • Twee werelden naast elkaar gebouwd
 • Je grootste valkuil: je relatie voor lief nemen
 • Tijd om je wakker te schudden
 • Stop weer energie in jullie Relatieballon!
 • Je hoeft niets op te geven - alleen alles beter in balans te brengen
 • Durf te evalueren
Eenzaamheid versus Langs Elkaar Heen Leven


Hoewel langs elkaar heen leven gepaard kan gaan met eenzaamheid, wil ik in dit blog een duidelijk onderscheid tussen de twee maken. Langs elkaar heen leven kan makkelijk leiden tot eenzaamheid, als je het tij niet tijdig weet te keren. Lees het blog over eenzaamheid als je daar meer over wilt weten. Maar waar eenzaamheid doorgaans als pijnlijk wordt ervaren en meestal op zichzelf een prikkel is om aan je relatie te gaan sleutelen, is langs elkaar heen leven voor sommigen "prikkelvrij" geworden. Anders gezegd, ze zijn het zo normaal gaan vinden en hebben het zo verankerd in hun dagelijkse manier van leven, dat dit hele bouwwerk aan gewoontes meehelpt zich te verzetten tegen aanpassing. Althans, zo lijkt het, want is dit werkelijk wat je diep van binnen wilt?

Als je in het verleden een gevoel van ontevredenheid over je relatie hebt weggedrukt of die gedachte van - Is dit het nou? - verdrongen, zul je geneigd zijn om de huidige situatie te verdedigen. Misschien ben je allang blij dat er een soort van stabiliteit aanwezig is (lees: een afwezigheid van gedoe). Meestal houden we ons vast aan dat schijnbare stabiele niveau als we niet weten hoe we kunnen verbeteren. We denken dan dat we dit niveau kunnen vasthouden. De ironie is dat als we niet bewust verbeteren, het alleen maar slechter wordt (daarover zo meer). Maar als je eerlijk bent naar jezelf kun je misschien toegeven dat het geen echte acceptatie is, maar een vorm van "er bij neerleggen" - want eigenlijk wil je beter. Als je dit herkent, kan ik je feliciteren want dat betekent dat er nog steeds een verlangen bij je sluimert om een fijnere relatie te hebben. Zonder verlangen is er namelijk geen verandering mogelijk.

Laten we eerst nog wat verder ingaan op de signalen aan de buitenkant die kunnen wijzen op (steeds meer) langs elkaar heen leven. Als die kenmerken zich over langere tijd voordoen en wanneer ze gepaard gaan met een toenemend verlies aan verbondenheid, dan moeten er alarmbellen gaan rinkelen.


Kenmerken van Langs elkaar heen Leven


Hoewel er geen universele kenmerken zijn die voor iedereen gelden, is het wel zo dat onderstaande punten vaak voorkomen. Wellicht dat je er een of meerdere herkent:
 • weinig tijd samen doorbrengen (in kwantitatieve zin) 
 • bij gezamenlijke tijd doorbrengen is de kwaliteit vaak laag
  • niet echt op elkaar gericht
  • veel laten storen door anderen
  • snel uitgepraat
  • weinig te zeggen
  • zelden diepgaande gesprekken
 • veel steun zoeken buiten de relatie (gesprekken, dagelijkse problemen, etc.)
 • veel persoonlijke activiteiten in de avonduren buiten de relatie (hobby, sport, werk)
 • niet werkelijk van elkaar weten (in detail) waar je mee bezig bent, wat je uitdagingen zijn, etc.
 • afspraken met elkaar komen op een lagere plaats (in het rijtje werk, kinderen, familie, vrienden, etc.)
 • regelmatig betrap je jezelf erop dat het je weinig interesseert wat je partner bezighoudt
 • er spelen bij jullie allebei veel dingen waarvan de ander nauwelijks iets vanaf weet
 • de kwantiteit en de kwaliteit van de seks zijn drastisch afgenomen
 • je voelt afstand tot elkaar als je bij elkaar in de buurt bent
 • je begrijpt elkaars reacties regelmatig niet
Soms is er sprake van ontkenning bij een van de partners dat de relatie te wensen overlaat.
("We hebben het toch prima zo?"). Dat is een dooddoener, waarbij je partner niet de moeite neemt om naar jouw wensen te luisteren. In een duurzame relatie dienen beide partners zich prettig te voelen en als dat voor jou niet het geval is, is dat de verantwoordelijkheid van jullie beiden om daar iets aan te doen.

Langs elkaar heen leven gaat meestal heel geleidelijk en ongemerkt. Er kunnen diverse redenen zijn waarom het ontstaat. Ik behandel er nu twee: ongewild meegesleurd worden in de drukte van alledag en bewust twee werelden naast elkaar gebouwd hebben.


Druk, druk, druk


We leven in een dynamische tijd waarin we regelmatig ervaren dat alles en iedereen om aandacht schreeuwt. Werk, kinderen, familie, vrienden, de stem in jezelf die smeekt om vrije tijd en niet op de laatste plaats is er ook nog je partner. Hoe gaan we daar vervolgens mee om? Zomaar wat voorbeelden:

 • wie het hardst schreeuwt krijgt de meeste aandacht
 • wie het minst schreeuwt de minste
 • efficiënte taakverdeling op vele, zo niet alle plekken in de relatie
 • gesprekken met elkaar vallen ten prooi aan efficiency: 5 minuten is beter dan 15 min waardoor we irritatie voelen als het te veel tijd in beslag neemt
 • we compenseren het gebrek aan inhoudsvol contact en gezamenlijkheid met vakanties of andere sporadische uitjes
 • een schijnbaar geoliede machine van gewoontes dicteert de ruimte en het ritme van de machinisten waarbij gezamenlijkheid de sluitpost is van de dagbesteding.

Er is niets mis met een geoliede machine, mits de relatie er in meegenomen wordt. En daar gaat het fout, omdat we denken dat wanneer er geen waarschuwingssignalen zijn, we geen aandacht aan de relatie hoeven te schenken en dus alle beschikbare tijd kunnen vullen met andere zaken (die om aandacht schreeuwen). Zonder dat we het door hebben ontwikkelen we zo de gewoonte om onze relatie de laagste prioriteit in ons dagelijkse leven te geven. Terwijl de meesten dit oprecht niet zo vinden als je ze er naar zou vragen.


Twee Werelden naast elkaar Gebouwd 


Stel dat allebei de partners graag ambitieuze doelen nastreven in hun werk en daar veel voor over hebben. Doorgaans betekent dit dat er veel tijd wordt gestoken in het behalen van die doelen (lees: regelmatig in de avonduren en in het weekend). Hierbij gaan zich vanzelf de nodige spanningen voordoen, omdat er op een ambitieuze reis nu eenmaal de nodige hobbels voordoen. Die spanningen en die hobbels zullen "het er mee bezig zijn" in je hoofd alleen nog maar verder vergroten.

Omdat elke partner gedurende een groot gedeelte van de dag en de week voor zichzelf bezig is, ontstaan vanzelf gewoontes die het drukke ambitieuze leven van elk ondersteunen en voorkomen dat ze botsen of elkaar remmen. Dat kan variëren van het moment van ontbijten, activiteiten met de kinderen, of naar bed gaan, tot het plannen van vrije momenten. Hoe meer onafhankelijke activiteiten, hoe meer gescheiden de werelden.

Je zou vervolgens kunnen stellen dat ze samen een prima match vormen omdat ze elkaar niet in de weg zitten en elkaar maximaal de ruimte geven om hun ambities na te streven. Daar is op zich niets op tegen, tenzij ze ook nog eens een hoge kwaliteit in hun relatie nastreven of verwachten dat hun relatie duurzaam zal zijn en houden van intens aanwezig blijft. Want dat kan alleen als ze de juiste brandstof in hun Relatieballon stoppen (zie verderop) en die is onlosmakelijk verbonden aan tijd investeren in elkaar.


De grootste Valkuil: je relatie voor lief nemen (...bij ons zit het wel goed)


Een van de grootste fouten die ik zelf in het verleden heb gemaakt is om er onbewust vanuit te gaan dat een relatie geen dagelijkse aandacht nodig heeft. Dat als het wel goed zit tussen partners, dit vanzelf een tijdje zo blijft. Het gaat er niet om dat je relatie nooit eens op de achtergrond mag staan, het gaat er om of je er een gewoonte van hebt gemaakt om weinig aandacht aan elkaar te besteden. Die gewoonte beschermen we vervolgens met allerlei verhalen die we onszelf vertellen:

 "Bij ons zit het goed, dat gaat niet zomaar weg.......  Wij passen perfect bij elkaar, wij kunnen wel een stootje hebben......… Het is misschien nu wat minder, maar dat komt vanzelf goed (volgende week/maand/jaar)...….. Wij tanken prima bij in onze vakanties, dat is genoeg......."

Het is een fout die ik velen zie maken met sluimerende en uiteindelijk desastreuze gevolgen. Zonder de juiste (dagelijkse) energie strand jullie Relatieballon op termijn. Het is een kwestie van tijd.


Tijd om je wakker te schudden


Je kunt de ervaringen van velen (inclusief mezelf) naast je neerleggen en denken dat op jullie de relatiewetten niet van toepassing zijn, OF je kunt het volgende ter harte nemen zodat je daadwerkelijk in actie gaat komen. Want niets doen is achteruitgang.

Als jullie gezamenlijke leven onvoldoende is, kun je geen krachtige intimiteit en betekenisvolle band opbouwen die belangrijk is voor een duurzame relatie en is het onmogelijk om alle vruchten van een intieme relatie te plukken. Het is dan hooguit een vriendschappelijke symbiose tussen twee werelden in dezelfde woning.


1) Je relatie stelt inhoudelijk (te) weinig voor omdat

 • er een lage intensiteit is en onvoldoende diepgang in de omgang met elkaar
 • de belangrijke emotionele support die je als partners van elkaar nodig hebt voornamelijk door anderen wordt ingevuld
 • er zodoende weinig emotionele lijm is die jullie bij elkaar houd
 • waardoor er weinig veerkracht is bij tegenslag of invloeden van buitenaf 
 • misschien mis je ook
  • een (diep) gevoel van verbondenheid
  • een gevoel van onvoorwaardelijke commitment naar elkaar en de relatie
  • dat je op je partner kunt  bouwen voor aandacht, support, genegenheid etc.
  • plezier met elkaar
  • een fijn seksleven
  • intens gevoel van houden van
Kortom: "all the goodies of an intimate relationship" zijn onvoldoende aanwezig.

2) Het wordt alleen maar minder

Je houdt jezelf voor de gek als je denkt dat je relatie op het niveau blijft staan waarop hij nu is. Allerlei gewoontes hebben bijgedragen aan de vermindering van de kwaliteit van je relatie over de jaren en deze zelfde gewoontes duwen het proces verder, tenzij je ze vastbesloten aanpakt.


Stop weer energie in jullie Relatieballon!

Als je de oorzaak kent, weet je ook de remedie. Je zult meer tijd aan je relatie moeten besteden MAAR wel op een manier die er aan bijdraagt en geen afbreuk doet. Dat vindt je schematisch weergeven in de tekening hieronder. Door te werken aan bewust bouwen en beter te communiceren, breng je brandstof in jullie relatie en door te leren anders met conflicten om te gaan en sabotagegedrag te vermijden, ga je ballast verminderen en zelfs voorkomen.


Relatiebrandstof Toevoegen en Ballast VerminderenMet het leesboek van de Relatieballon maak je de vertaalslag naar de brandstofhendel van jullie ballon. Werk eraan en er komt meer van het goede voor terug.Je hoeft niets op te geven - alleen alles beter in balans te brengen

Meestal hoeft je leven niet rigoureus op de schop, maar kun je geleidelijk met elkaar jullie relatie een prominentere plek in jullie leven geven. Vanwege allerlei hardnekkige gewoontes en ingesleten gedragspatronen, verloopt dit echter vaak moeizaam. Schakel daarom onze hulp in. Wij helpen om die aanpassing te doen op een snelheid die bij jullie past.
Een privé-training geeft jullie de tools en vaardigheden om deze nieuwe reis met elkaar op een prettige manier te doen. Coaching is echter de meest intensieve vorm van begeleiding die we in huis hebben en het is verstandig die in huis te halen als je vastloopt met elkaar of in kortere tijd flinke stappen te maken.


Durf te evalueren

 • Evalueer samen na enige tijd of je vooruit bent gegaan.
 • Voor tips over hoe je zo'n evaluatiegesprek kunt aanpakken: zie de bibliotheek op de website.
 • Gebruik de Relatiebehoeftes om te bewaken of wat je doet ook bijdraagt aan een betere relatie. Ga na op welke behoeftes je vooruit bent gegaan en welke niet. Concentreer je vervolgens daarop en bespreek samen wat er voor nodig is om een hogere score te ervaren.
 • Wees realistisch: als er het nodige is te verbeteren zal dat niet in een week verandert zijn en ook niet in een paar maanden (tenzij je gaat trainen of coachen).
 • Vier elke vooruitgang en elk succes, al is het nog zo klein. Alleen vanuit successen kun je verder bouwen. We zijn geneigd vooral te kijken naar wat er (nog) niet goed is en dat aan te geven. Dit smoort na verloop van tijd vanzelf elk initiatief.


http://www.derelatieballon.nl/boeken/
Download ebook de Relatieballon
Download e-Book

  Meer weten over De Relatieballon?


  Ga voor de website naar: De Relatieballon
  Ga voor de boeken naar: De Relatiepuzzel uitgelegd
  Ga voor relatietrainingen naar: Samen maximaal leren in een Weekend

  Ga voor relatiecoaching naar: Samen Duurzaam uit het Dal

  5 opmerkingen:

  1. Ik ben al 8jaar getrouwd ik ben 4jaar ouder dan me man hij is 34 jaar en ik 38 dan me man we hebben geen kinderen ik ben laatste tijd erg ongelukkig hij heeft geen tijd meer voor mijn zit meer buiten dan thuis en alleen met zijn vrienden heb hem ook betrapt met kijken naar porno ik ben laatste jaren enorm aangekomen we maken constant ruzie we zijn nu op vakantie geweest hij zit elke dag buiten met zijn vrienden en hij kijkt niet naar me om

   BeantwoordenVerwijderen
  2. Hallo allemaal, mijn naam is Ophélie Aurélien Ik woon bij het Choco-verhaal in België. Ik was gewond en had een gebroken hart toen er zeven maanden geleden een groot probleem ontstond tussen mij en mijn man. zo verschrikkelijk dat hij de zaak voor de rechter bracht voor een scheiding. Hij zei dat hij nooit meer bij hem wilde wonen en dat hij niet meer van me hield. Dus pakte hij het huis uit en zorgde ervoor dat ik en mijn kinderen veel pijn leden. Ik probeerde al mijn mogelijke middelen om hem terug te krijgen, na veel bedelen, maar alles was invail. En hij bevestigde dat hij zijn beslissing nam en dat hij me nooit meer zou zien. Dus op een avond, toen ik terugkwam van het werk, ontmoette ik een oude vriend van mij die ook met mijn man in hetzelfde bedrijf werkte, dat hij me belde en me vroeg wat het probleem is met mijn man. Dus legde ik alles aan hem uit, dus vertelde hij me dat de enige manier om mijn man terug te krijgen is om een ​​spell caster te bezoeken omdat het echt voor hem werkte. Dus ik geloofde nooit in een spreukgieter, maar ik had geen andere keuze dan zijn advies op te volgen. Toen gaf hij me een e-mail doctorosagiede75@gmail.com een ​​spingieter die hij bezocht. Dus de volgende ochtend stuurde ik een bericht naar de e-mail die hij me gaf, en de spellmeester verzekerde me dat ik mijn man binnen twee dagen terug zou krijgen als ik zijn instution zou volgen, dus deed ik alles wat hij me vroeg. De volgende ochtend, zo verrassend, belde mijn man die me de afgelopen zeven maanden niet had gebeld om me te vertellen of er een andere manier was om terug te komen in mijn leven. Gedurende 7 maanden Drosagiede maar met een glimlach op mijn gezicht, zodat hij terug in mijn leven kwam, met veel liefde en vreugde, verontschuldigde hij zich voor zijn fout en voor de pijn die hij mij en onze kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was onze relatie sterker dan voorheen, ik zou je adviseren als je problemen hebt om hem geluk te stellen.

   BeantwoordenVerwijderen
  3. Hallo vrienden mijn naam is Tomas Menovsky, ik kom uit Brussel, ik ben hier om het goede nieuws aan de behoeftigen te verspreiden. Ik was depressief toen mijn vrouw me verliet voor een andere man omdat mij werd gevraagd te stoppen met werken omdat ik kanker had en ik blut werd. Ze nam mijn enige dochter weg, dus mijn enige optie was om te sterven, ik probeerde haar te bellen, maar ze negeerde me, ik stuurde haar sms-berichten en plotseling antwoordde ze en zei me dat ik haar niet meer moest bellen of sms'en, op een dag neem ik contact op met een vriend van mij op Facebook en ik legde alles aan hem uit en hij vertelde me ook dat hij dezelfde problemen eerder had en hij stelde me voor aan een spell caster genaamd Doctor osagiede, hij stuurde me zijn persoonlijke e-mail, ik nam contact met hem op via doctorosagiede75@gmail.com en hij beantwoordde me snel ik legde mijn problemen aan hem uit en hij vertelde me dat ik me geen zorgen hoefde te maken dat hij dat voor zoveel mensen heb gedaan dat ik een man ben die nooit in betovering geloofde, maar ik besloot het te proberen, hij verzekerde me 24 uur om de spellen en me ook genezen van de kanker en me een betere baan geven en plotseling stuurde hij me de medicijnen voor mijn ziekte, ik nam het slechts 2 dagen en ik was vrij, ik geloofde mijn ogen nooit de volgende dag, iemand klopte op mijn deur en ik verwachtte niemand die dag plotseling, het was mijn vrouw, zij bu in tranen en ik kon het niet verdragen, smeekte ze bij mij en vroeg om mijn vergeving. Ik kreeg meteen een telefoontje van mijn bedrijf waar ik jaren heb gewerkt. Ik werd gepromoveerd als manager van Paragon Company in de VS, help me alsjeblieft, dokter Osagiede voor alles herstellen wat ik eerder verloren heb, zal ik iedereen die hulp nodig heeft, adviseren om contact op te nemen met arts osagiede via zijn persoonlijke e-mail op doctorosagiede75@gmail.com of whatsapp op +2349014523836 bedankt God zegene diegenen die de tijd nemen om deze getuigenis te lezen veel geluk

   BeantwoordenVerwijderen
  4. Mijn man Wim Schaefers vertraagde met de liefde van mijn leven na een enorm gevecht. Hij zei dat het voorbij was tussen ons en dat hij me nooit meer terug zou nemen nadat ik verschillende dingen met hem had gestopt. Ik realiseerde me eerst dat hij de liefde van mijn leven was nadat ik hem verloor.
   Ik wil hem terug, maar ik wil hem ook niet nog een keer pijn doen. Ik weet niet zeker hoe ik hem zelfs terug kan krijgen, het lijkt erop dat hij zijn leven voortzet. jaren van afscheiding, liet ze achter, ze getuigde dat een spirituele genezer die Osagiede heette, namens haar een betovering luncht. Ik stuur ook een e-mail naar Dr. Osagiede om me te helpen mijn ex-liefdespartner terug te krijgen, ik leg al mijn huwelijksproblemen aan hem uit en Dr.osagiede beloofde me mijn ex-man terug te geven binnen twee dagen na het spellen van gebed en opgeofferd om de liefde te charmeren, probeerde ik, ik voorzag in alle liefdesspreukartikelen en materialen die van mij nodig waren, er werd mij gezegd middernachtgebed uit te voeren. Twee dagen na het eerste gebed was ik verrast dat het precies was zoals Dr. Osagiede me beloofde dat mijn ex me op een mobiele telefoon zou bellen om me te verontschuldigen, mijn man Aslund belde me op met een onbekend nummer, hij vraagt ​​om excuses en maakt een afspraak om af te spreken. we zagen elkaar vaak in dezelfde week, liefde betovering werd voor mij gelanceerd in de Dr. Osagiede Tempel alles werd voor mij gedaan, het werkt naar mijn beste. Ik ben vandaag blij dat we als gezin gelukkig samenleven. ik ben dankbaar. dankzij deze geweldige man Osagiede. Aanvankelijk had ik de angst voor twijfel, maar ik probeer het en het werkt naar mijn beste. Ik weet zeker dat dit ook voor jou werkt om verloren liefdesrelaties met je partner te herstellen. email dr osagiede op zijn persoonlijke email op: doctorosagiede75@gmail.com of whatsapp op +2349014523836

   BeantwoordenVerwijderen
  5. Mijn naam is een liaan en ik wil getuigen van het goede werk van een trouwe man, genaamd DR Agadaga, een tovenaar in mijn leven, ik had nooit gedacht dat er zoiets bestond als spirituele gemeenschap. mijn probleem begon een jaar geleden, toen de vader van de twee kinderen zich vreemd begon te gedragen, ik heb nooit geweten dat hij een affaire had buiten ons huwelijk. Het leek me op die trouwe dag, 7 juni vorig jaar, om 16:23 uur, toen hij naar het huis kwam om zijn spullen te plukken, toen ik wist dat de situatie uit de hand liep en hij me vertelde dat hij wilde stoppen met de huwelijk dat ik meer dan 5 jaar heb opgebouwd, ik was in de war en verbaasd, ik belde familie en vrienden, maar ik had geen resultaat. zes maanden nadat ik problemen begon te krijgen met het welzijn van kinderen, de leeftijd van huur en zo, gingen we door de hel. tot ik op een dag op internet aan het surfen was en per ongeluk DR Agadagaofagadagaspiritualhome@gmail.com ontmoette, geloofde ik dit niet, maar ik had mijn man terug nodig, dus ik gaf de caster spell mijn probleem eerst ik vertrouwde hem niet, dus Ik deed het gewoon, maar weet je, een probleemverdeling is half opgelost na 3 dagen, mijn man vertelde me hem te vertellen dat hij weer thuis was en dat was het. nu leven we gelukkig als man en vrouw, ik kan nog steeds geloven dat het te echt is om echt heel ongelooflijk te zijn van deze grote vreugde voor degenen onder jullie die door een gebroken hart gaan of een probleem dat ik je moet vertellen deze geweldige man heeft de macht om elk probleem op te lossen hoorde de e-mail van de grote man: agadagaspiritualhome@gmail.com of u con whatsApp hem op 23453044210

   BeantwoordenVerwijderen