donderdag 17 juli 2014

Mijn Relatie Redden van - Langs Elkaar Heen Leven

Langs elkaar heen leven
"Mijn Relatie redden van...?" is een serie van 10 blogs over relatieproblemen die veel voorkomen. Aan de orde komen: waar begin jeslechte communicatieruzieseenzaamheid, weinig seks, sleur, langs elkaar heen leven, irritaties, ontrouw en discussies. Vandaag de zevende: langs elkaar heen leven. De voorbeelden in dit blog zijn slechts een fractie uit de relatiepraktijk. Lees het boek de Relatieballon als je wilt leren hoe je je relatie in TOP-conditie houdt. Zie de site voor de niet-goed-geld-terug garantie.
In dit blog:

Download ebook de Relatieballon
Download e-Book
 • Eenzaamheid versus Langs elkaar heen Leven
 • Kenmerken van Langs elkaar heen Leven
 • Druk, druk, druk
 • Twee werelden naast elkaar gebouwd
 • Je grootste valkuil: je relatie voor lief nemen
 • Tijd om je wakker te schudden
 • Stop weer energie in jullie Relatieballon!
 • Je hoeft niets op te geven - alleen alles beter in balans te brengen
 • Durf te evalueren
Eenzaamheid versus Langs Elkaar Heen Leven


Hoewel langs elkaar heen leven gepaard kan gaan met eenzaamheid, wil ik in dit blog een duidelijk onderscheid tussen de twee maken. Langs elkaar heen leven kan makkelijk leiden tot eenzaamheid, als je het tij niet tijdig weet te keren. Lees het blog over eenzaamheid als je daar meer over wilt weten. Maar waar eenzaamheid doorgaans als pijnlijk wordt ervaren en meestal op zichzelf een prikkel is om aan je relatie te gaan sleutelen, is langs elkaar heen leven voor sommigen "prikkelvrij" geworden. Anders gezegd, ze zijn het zo normaal gaan vinden en hebben het zo verankerd in hun dagelijkse manier van leven, dat dit hele bouwwerk aan gewoontes meehelpt zich te verzetten tegen aanpassing. Althans, zo lijkt het, want is dit werkelijk wat je diep van binnen wilt?

Als je in het verleden een gevoel van ontevredenheid over je relatie hebt weggedrukt of die gedachte van - Is dit het nou? - verdrongen, zul je geneigd zijn om de huidige situatie te verdedigen. Misschien ben je allang blij dat er een soort van stabiliteit aanwezig is (lees: een afwezigheid van gedoe). Meestal houden we ons vast aan dat schijnbare stabiele niveau als we niet weten hoe we kunnen verbeteren. We denken dan dat we dit niveau kunnen vasthouden. De ironie is dat als we niet bewust verbeteren, het alleen maar slechter wordt (daarover zo meer). Maar als je eerlijk bent naar jezelf kun je misschien toegeven dat het geen echte acceptatie is, maar een vorm van "er bij neerleggen" - want eigenlijk wil je beter. Als je dit herkent, kan ik je feliciteren want dat betekent dat er nog steeds een verlangen bij je sluimert om een fijnere relatie te hebben. Zonder verlangen is er namelijk geen verandering mogelijk.

Laten we eerst nog wat verder ingaan op de signalen aan de buitenkant die kunnen wijzen op (steeds meer) langs elkaar heen leven. Als die kenmerken zich over langere tijd voordoen en wanneer ze gepaard gaan met een toenemend verlies aan verbondenheid, dan moeten er alarmbellen gaan rinkelen.


Kenmerken van Langs elkaar heen Leven


Hoewel er geen universele kenmerken zijn die voor iedereen gelden, is het wel zo dat onderstaande punten vaak voorkomen. Wellicht dat je er een of meerdere herkent:
 • weinig tijd samen doorbrengen (in kwantitatieve zin) 
 • bij gezamenlijke tijd doorbrengen is de kwaliteit vaak laag
  • niet echt op elkaar gericht
  • veel laten storen door anderen
  • snel uitgepraat
  • weinig te zeggen
  • zelden diepgaande gesprekken
 • veel steun zoeken buiten de relatie (gesprekken, dagelijkse problemen, etc.)
 • veel persoonlijke activiteiten in de avonduren buiten de relatie (hobby, sport, werk)
 • niet werkelijk van elkaar weten (in detail) waar je mee bezig bent, wat je uitdagingen zijn, etc.
 • afspraken met elkaar komen op een lagere plaats (in het rijtje werk, kinderen, familie, vrienden, etc.)
 • regelmatig betrap je jezelf erop dat het je weinig interesseert wat je partner bezighoudt
 • er spelen bij jullie allebei veel dingen waarvan de ander nauwelijks iets vanaf weet
 • de kwantiteit en de kwaliteit van de seks zijn drastisch afgenomen
 • je voelt afstand tot elkaar als je bij elkaar in de buurt bent
 • je begrijpt elkaars reacties regelmatig niet
Soms is er sprake van ontkenning bij een van de partners dat de relatie te wensen overlaat.
("We hebben het toch prima zo?"). Dat is een dooddoener, waarbij je partner niet de moeite neemt om naar jouw wensen te luisteren. In een duurzame relatie dienen beide partners zich prettig te voelen en als dat voor jou niet het geval is, is dat de verantwoordelijkheid van jullie beiden om daar iets aan te doen.

Langs elkaar heen leven gaat meestal heel geleidelijk en ongemerkt. Er kunnen diverse redenen zijn waarom het ontstaat. Ik behandel er nu twee: ongewild meegesleurd worden in de drukte van alledag en bewust twee werelden naast elkaar gebouwd hebben.


Druk, druk, druk


We leven in een dynamische tijd waarin we regelmatig ervaren dat alles en iedereen om aandacht schreeuwt. Werk, kinderen, familie, vrienden, de stem in jezelf die smeekt om vrije tijd en niet op de laatste plaats is er ook nog je partner. Hoe gaan we daar vervolgens mee om? Zomaar wat voorbeelden:

 • wie het hardst schreeuwt krijgt de meeste aandacht
 • wie het minst schreeuwt de minste
 • efficiënte taakverdeling op vele, zo niet alle plekken in de relatie
 • gesprekken met elkaar vallen ten prooi aan efficiency: 5 minuten is beter dan 15 min waardoor we irritatie voelen als het te veel tijd in beslag neemt
 • we compenseren het gebrek aan inhoudsvol contact en gezamenlijkheid met vakanties of andere sporadische uitjes
 • een schijnbaar geoliede machine van gewoontes dicteert de ruimte en het ritme van de machinisten waarbij gezamenlijkheid de sluitpost is van de dagbesteding.

Er is niets mis met een geoliede machine, mits de relatie er in meegenomen wordt. En daar gaat het fout, omdat we denken dat wanneer er geen waarschuwingssignalen zijn, we geen aandacht aan de relatie hoeven te schenken en dus alle beschikbare tijd kunnen vullen met andere zaken (die om aandacht schreeuwen). Zonder dat we het door hebben ontwikkelen we zo de gewoonte om onze relatie de laagste prioriteit in ons dagelijkse leven te geven. Terwijl de meesten dit oprecht niet zo vinden als je ze er naar zou vragen.


Twee Werelden naast elkaar Gebouwd 


Stel dat allebei de partners graag ambitieuze doelen nastreven in hun werk en daar veel voor over hebben. Doorgaans betekent dit dat er veel tijd wordt gestoken in het behalen van die doelen (lees: regelmatig in de avonduren en in het weekend). Hierbij gaan zich vanzelf de nodige spanningen voordoen, omdat er op een ambitieuze reis nu eenmaal de nodige hobbels voordoen. Die spanningen en die hobbels zullen "het er mee bezig zijn" in je hoofd alleen nog maar verder vergroten.

Omdat elke partner gedurende een groot gedeelte van de dag en de week voor zichzelf bezig is, ontstaan vanzelf gewoontes die het drukke ambitieuze leven van elk ondersteunen en voorkomen dat ze botsen of elkaar remmen. Dat kan variëren van het moment van ontbijten, activiteiten met de kinderen, of naar bed gaan, tot het plannen van vrije momenten. Hoe meer onafhankelijke activiteiten, hoe meer gescheiden de werelden.

Je zou vervolgens kunnen stellen dat ze samen een prima match vormen omdat ze elkaar niet in de weg zitten en elkaar maximaal de ruimte geven om hun ambities na te streven. Daar is op zich niets op tegen, tenzij ze ook nog eens een hoge kwaliteit in hun relatie nastreven of verwachten dat hun relatie duurzaam zal zijn en houden van intens aanwezig blijft. Want dat kan alleen als ze de juiste brandstof in hun Relatieballon stoppen (zie verderop) en die is onlosmakelijk verbonden aan tijd investeren in elkaar.


De grootste Valkuil: je relatie voor lief nemen (...bij ons zit het wel goed)


Een van de grootste fouten die ik zelf in het verleden heb gemaakt is om er onbewust vanuit te gaan dat een relatie geen dagelijkse aandacht nodig heeft. Dat als het wel goed zit tussen partners, dit vanzelf een tijdje zo blijft. Het gaat er niet om dat je relatie nooit eens op de achtergrond mag staan, het gaat er om of je er een gewoonte van hebt gemaakt om weinig aandacht aan elkaar te besteden. Die gewoonte beschermen we vervolgens met allerlei verhalen die we onszelf vertellen:

 "Bij ons zit het goed, dat gaat niet zomaar weg.......  Wij passen perfect bij elkaar, wij kunnen wel een stootje hebben......… Het is misschien nu wat minder, maar dat komt vanzelf goed (volgende week/maand/jaar)...….. Wij tanken prima bij in onze vakanties, dat is genoeg......."

Het is een fout die ik velen zie maken met sluimerende en uiteindelijk desastreuze gevolgen. Zonder de juiste (dagelijkse) energie strand jullie Relatieballon op termijn. Het is een kwestie van tijd.


Tijd om je wakker te schudden


Je kunt de ervaringen van velen (inclusief mezelf) naast je neerleggen en denken dat op jullie de relatiewetten niet van toepassing zijn, OF je kunt het volgende ter harte nemen zodat je daadwerkelijk in actie gaat komen. Want niets doen is achteruitgang.

Als jullie gezamenlijke leven onvoldoende is, kun je geen krachtige intimiteit en betekenisvolle band opbouwen die belangrijk is voor een duurzame relatie en is het onmogelijk om alle vruchten van een intieme relatie te plukken. Het is dan hooguit een vriendschappelijke symbiose tussen twee werelden in dezelfde woning.


1) Je relatie stelt inhoudelijk (te) weinig voor omdat

 • er een lage intensiteit is en onvoldoende diepgang in de omgang met elkaar
 • de belangrijke emotionele support die je als partners van elkaar nodig hebt voornamelijk door anderen wordt ingevuld
 • er zodoende weinig emotionele lijm is die jullie bij elkaar houd
 • waardoor er weinig veerkracht is bij tegenslag of invloeden van buitenaf 
 • misschien mis je ook
  • een (diep) gevoel van verbondenheid
  • een gevoel van onvoorwaardelijke commitment naar elkaar en de relatie
  • dat je op je partner kunt  bouwen voor aandacht, support, genegenheid etc.
  • plezier met elkaar
  • een fijn seksleven
  • intens gevoel van houden van
Kortom: "all the goodies of an intimate relationship" zijn onvoldoende aanwezig.

2) Het wordt alleen maar minder

Je houdt jezelf voor de gek als je denkt dat je relatie op het niveau blijft staan waarop hij nu is. Allerlei gewoontes hebben bijgedragen aan de vermindering van de kwaliteit van je relatie over de jaren en deze zelfde gewoontes duwen het proces verder, tenzij je ze vastbesloten aanpakt.


Stop weer energie in jullie Relatieballon!

Als je de oorzaak kent, weet je ook de remedie. Je zult meer tijd aan je relatie moeten besteden MAAR wel op een manier die er aan bijdraagt en geen afbreuk doet. Dat vindt je schematisch weergeven in de tekening hieronder. Door te werken aan bewust bouwen en beter te communiceren, breng je brandstof in jullie relatie en door te leren anders met conflicten om te gaan en sabotagegedrag te vermijden, ga je ballast verminderen en zelfs voorkomen.


Relatiebrandstof Toevoegen en Ballast VerminderenMet het leesboek van de Relatieballon maak je de vertaalslag naar de brandstofhendel van jullie ballon. Werk eraan en er komt meer van het goede voor terug.Je hoeft niets op te geven - alleen alles beter in balans te brengen

Meestal hoeft je leven niet rigoureus op de schop, maar kun je geleidelijk met elkaar jullie relatie een prominentere plek in jullie leven geven. Vanwege allerlei hardnekkige gewoontes en ingesleten gedragspatronen, verloopt dit echter vaak moeizaam. Schakel daarom onze hulp in. Wij helpen om die aanpassing te doen op een snelheid die bij jullie past.
Een privé-training geeft jullie de tools en vaardigheden om deze nieuwe reis met elkaar op een prettige manier te doen. Coaching is echter de meest intensieve vorm van begeleiding die we in huis hebben en het is verstandig die in huis te halen als je vastloopt met elkaar of in kortere tijd flinke stappen te maken.


Durf te evalueren

 • Evalueer samen na enige tijd of je vooruit bent gegaan.
 • Voor tips over hoe je zo'n evaluatiegesprek kunt aanpakken: zie de bibliotheek op de website.
 • Gebruik de Relatiebehoeftes om te bewaken of wat je doet ook bijdraagt aan een betere relatie. Ga na op welke behoeftes je vooruit bent gegaan en welke niet. Concentreer je vervolgens daarop en bespreek samen wat er voor nodig is om een hogere score te ervaren.
 • Wees realistisch: als er het nodige is te verbeteren zal dat niet in een week verandert zijn en ook niet in een paar maanden (tenzij je gaat trainen of coachen).
 • Vier elke vooruitgang en elk succes, al is het nog zo klein. Alleen vanuit successen kun je verder bouwen. We zijn geneigd vooral te kijken naar wat er (nog) niet goed is en dat aan te geven. Dit smoort na verloop van tijd vanzelf elk initiatief.


http://www.derelatieballon.nl/boeken/
Download ebook de Relatieballon
Download e-Book

  Meer weten over De Relatieballon?


  Ga voor de website naar: De Relatieballon
  Ga voor de boeken naar: De Relatiepuzzel uitgelegd
  Ga voor relatietrainingen naar: Samen maximaal leren in een Weekend

  Ga voor relatiecoaching naar: Samen Duurzaam uit het Dal

  1 opmerking:

  1. Ik ben al 8jaar getrouwd ik ben 4jaar ouder dan me man hij is 34 jaar en ik 38 dan me man we hebben geen kinderen ik ben laatste tijd erg ongelukkig hij heeft geen tijd meer voor mijn zit meer buiten dan thuis en alleen met zijn vrienden heb hem ook betrapt met kijken naar porno ik ben laatste jaren enorm aangekomen we maken constant ruzie we zijn nu op vakantie geweest hij zit elke dag buiten met zijn vrienden en hij kijkt niet naar me om

   BeantwoordenVerwijderen